چرا نت خوانی

چرا نت خوانی نت خوانی یا موسیقی گوشی؟ در مقایسه نت خوانی و موسیقی گوشی به مقایسه آموزش زبان ها می پردازیم چرا که موسیقی زبانی جهانی بوده و نت […]

آموزش

آپویاندو و تیراندو

ضربات آپویاندو وتیراندو در نگاه اول این تکنیک ها ساده بنظر می آید ولی باید گفت بسیاری از مشکلات موجود در نوازندگی از عدم اجرای صحیح این دو تکنیک میباشد. […]